Ing. Old

ř

ich SOBEK


STATIKA

tel: 603 885 617

mail: statika@razdva.cz

O nás

Přečtěte si několik řádek o naší činnosti a historii.

Statika a vše, co se statikou staveb souvisí.

Od roku 1990, tedy od doby, kdy bylo možné začít podnikat, se věnuji statikou a diagnostikou staveb. Za tuto relativně dlouhou dobu jsme vypracovali bezpočet statických posouzení a projektů staveb na celém území České republiky.

Postupně jsme naši činnost rozšiřovali o další podobory, které ovšem neustále úzce souvisí s původním podnikatelským záměrem - statikou a diagnostikou.

Naše služby

Naše služby dělíme do několika základních oborů, chcete-li činností:

Provádím následující činnosti:

 • Zpracování projektů statiky pozemních staveb. V současné době mimo hodnocení vad a poruch staveb

 • se zabývám projekcí a výpočty betonových, dřevěných, ocelových, zděných a geotechnických konstrukcí.

 • Revitalizace nejen panelových budov

 • Rekonstrukce bytových jader a prostupů v nosných konstrukcích

 • Poskytujeme stavebně technické konzultace návrhu konstrukcí staveb a prohlídky staveb (např. při nákupu a prodeji nemovitostí)

 • Technický dozor investora

 

Cena za služby za každou započatou hodinu činí 700 kč.

 

Vady a poruchy staveb :
 • prohlídky staveb z hlediska jejich použitelnosti, technický stav v době prohlídky

 • návrhy celkové revitalizace staveb včetně panelových a průmyslových budov

 • statické posouzení a návrh sanačních opatření

 • řešení vlhkosti ve stavebních objektech

 • prohlídky při rekonstrukci a zateplení střech

 • zpracování diagnostiky staveb


Projekce :
 • návrh a posouzení stavebních konstrukcí (betonových, dřevěných, ocelových a geotechnických)

 • stavebně konstrukční části projektů pro všechny stupně projektové dokumentace staveb

 • technické konzultace v oboru statika a dynamika staveb ve fázi předprojektové přípravy

Galerie

Prohlédněte si několik ukázek staveb, které jsme realizovali

Kontakt

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte

Ing. Oldřich Sobek

Kulturní 1785

 

75661 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 44763875

 

DIČ: neplátce

tel: 603 885 617
mail: statika@razdva.cz